Hvad er terapi

Individuel terapi

Terapi handler om at blive bedre til at være sig selv. Målet med terapien er, at finde klarhed og kompetance til at leve livet på godt og ondt.  Det er en fortrolig samtale mellem psykoterapeuten og dig der ønsker at udvikle sig, en samtale der handler om afklaring af den livssituation du står i. Igennem terapien vil du blive bedre til at “mærke efter”, hvad der er det rigtige for dig. Fokus ligger på dig og din oplevelse af din aktuelle livssituation.

Samtale om det der trykker dig, det der kan være svært at tale om, lever i eller det du bøvler med i livet. Terapien er en proces der hjælper dig frem til mere konstruktive måder at håndtere dine udfordringer og problemer. Terapien udvikler sig som regelmæssige samtaler over kortere eller længere tid, alt afhængigt af hvor dybt problemet bunder og griber om sig, typisk i starten 1 x hver anden uge. Terapien kan sagtens tages i intervaller så du har tid til at reflektere og arbejde med de redskaber du får hen ad vejen.

Terapien er et samarbejde med terapeuten, et frirum hvor fokus er på dig og kan bl.a handle om din/e aktuelle udfordringer evt. problemstillinger, der fylder i dit liv lige nu… Eksempelvis stress, selvtillid/selvværd, skam, angst, sorg, føler dig overset mindreværd, ensomhed, tvangstanker, chok/traume.. osv.

Det overordnede formål er at give dig indsigt i og forståelse for dine følelser og problematikker, hvorfor du handler som du gør i forskellige situationer. Det handler om at åbne op for at fremme din bevidsthed, indsigt og forståelse, give dig nye redskaber til en ny og mere fri måde at være i dit liv på, at maksimere din egen livsglæde.

Du vil af mig blive mødt fordomsfri, med ærlig kærlig hjertelig nærvær, empati og rummelighed, men også forvente at blive udfordet så du derved opdager nye ressourcer i dig selv.

Gruppe terapi     

I en gruppe har du mulighed for at få øje på dig selv i samspil med andre. Det at blive genkendt og at genkende sig selv i andre kan have en helende effekt, som er med til at skabe opmærksomhed og klarhed på, hvem og hvordan du er i verden.

I gruppen får du mulighed for både at se og høre de andres problemer og arbejde med dine egne. Gruppen kan ses som en spejling af de relationer og sammenhænge, du indgår i og har indgået i, såsom familien, parforholdet, arbejdsfællesskabet og samfundet.

Desuden fungerer gruppen, som et træningssted, hvor du kan prøve dig selv af. F.eks i at sige til og fra, være den du egentlig er, måske sige ting højt, som aldrig er blevet sagt højt før og/eller vise følelser, som du er blevet nødt til at lukke ned for. For at få et levende og dynamisk gruppeførløb, vil jeg opfordre dig til både at give og modtage feedback.