Skam / selvværd / selvforståelse

SKAM er en følelse som er medfødt og tillæres gennem livet…
Vi lever ofte livet med denne tilstand af skam uden at være klar over det. Det kan blive
meget ødelæggende for vores egen essens.

Oplever et menneske ikke at blive mødt/set som den man ér, kan man give afkøb på
ens selvforståelse og derved begå sjælemord. Citat: Lars J. Sørensen

Har du nogen sinde oplevet fornemmelsen eller tanken om, hvorfor gjorde/sagde jeg
det…men af bare frygt/angst for represalier/ydmygelser…

Mennesker er flokdyr. Vi har brug for tilknytning, kærlighed, nærhed og omsorg. Det
hænger sammen med vores identitet – altså vore følelser, krop, relationer og
kompetancer. Bliver vi af forskellige grunde overset, ikke hørt, ikke spejlet, gjort til grin
eller udskældt, udelukket af fællesskabet, kommer skammen med et smertens snit i
indre krop/sjæl.

Skammen får os til at føle os pinlige, forkerte, ydmygede, værdiløse,
ikke værd at elske i såvel scociale sammenhænge som i eget liv. En gennemgribende
forkerthedsfølelse og værdighedsfølelse i eget liv kan opstå som en konsekvens af tidlig
ramthed og mangel på samhørighed, en disharmoni og oplevelse af ikke at være i
samklang med omverdenen.

Ofte er der en tendens til sammenblanding af skyld og skam, herfor definitionen af skyld og
skam.

Skyld handler om et ydre problem, noget man gør. Skyld påvirker selvtilliden og vedrører
hørelsen.

Skam derimod, handler om indre tilstande og vedrører ens selvforståelse, noget man
er. Skam påvirker selvværdet og vedrører synet.


Skam er udelukkelse af kollektivet, en relationel grundlæggende medfødt følelse, en kropslig følt
sansning/reaktion der beskytter vores sårbarhed. Skam er mere end blot en følelse. Skam
mærkes som en kropslig reaktion, som går forud for forstanden. Skam gør, at vi kan miste tilliden
og forbindelsen til os selv.

En skamramt, har svært ved at være sig selv, som den man er med fejl
og mangler i andres nærvær. Det skyldes den indre blufærdighed, ængstelse for at være forkert
og sårbar, og derfor tillære sig at være i livet. Vi ser ned på os selv, både med andres og egne
øjne.

Skam kan ramme vores selvrespekt og selvforståelse. Derfor opbygger/prøver vi gennem
tanker og overbevisninger at skjule vores sårbare og svage sider. Vi lader som om, vi har det
godt, selvom vi er ved at forbløde og dø indvendig af skam. Skam er knyttet til noget latterlig og
vanærende og manifesteres i noget vi har gjort. Endnu mere afgørende vedrører det, den vi er.

 

Der er flere former for skam, her to af dem beskrevet:

RØD skam: er som oftest en kortvarig forbigående skamfølelse, de fleste vil kunne
genkende. En kropslig følelse (rødmen, hidsighed, slår blikket ned) der opstår forhold til
andre, hvor vi føler, vi gør noget forkert. Vi vil gøre alt for at undgå at føle os små, blive
´udleveret´, udstillet i forsamlinger, hjælpeløse, magtesløse, svage, inkompetente,
dumme eller klodsede i andres nærvær.

Skammen er altid en skam over sig selv – Jean–Paul Sartre

Hvid skam: udspringer af en smertelig negativ selvfølelse af intet værd og forkerthed
tidligt i livet, hvor den indre kerne underminerer livsgnisten. Følelsen af skam er blevet
en kronisk ”sygdom”, en konstant indre kritiker, der kører os rundt i manegen og kan
forårsage depression, isolation, angst og stress af indre tilstand/væren i følelsen af ikke
at høre til i livet.

Folk vil gøre næsten hvad som helst for at undslippe denne kombination af
påtvunget isolation og magtesløshed”. Citat: Brené Brown

Digtet ”Rødt og hvidt” af Else-Britt Kellqvist giver mening, hvor fokus på den hvide skam,
beskriver så fint både forskellen, kompleksiteten og modsætninger i skamfølelsen.

RØDT er skammens og kærlighedens farve.
Før hændte det at den unge pige med
rødmende kinder blufærdigt slog øjnene
ned for sin elskedes blik. Og aldrig mere er
man mere åben over for livet end når man
rødmer. DEN RØDE SKAM er blodfyldt og
dunker af liv. Den hjælper os til at værne
om det allermest private og intime.
HVIDT er uskyldens og dødens farve. Men
hvidt er også det stivnede ansigt lammet af
skam. Det er dødblegt fordi det er ramt af
en skam så ødelæggende at den udsletter
alt liv. DEN HVIDE SKAM ødelægger og
lammer. Den står i forbund med døden.
Den trænger ind i det allermest private og
intime.

Skammens konsekvenser

Maskering af skamfølelser, kan lede mennesket udi storhedsvanvid, i form af at kunne klare
sig uden nogen, man er usårlig. En skamløshed (selvskadende adfærd, magtmisbrug,
fornedrende seksualitet) er typisk et dække over skamfølelser, man ikke kan være i, men alt for
ofte ubevidst for den enkelte. Man tilpasser/tillærer sig i et desperat forsøg på at opnå
normalitet, gøre som andre, men opnår aldrig at redde sig selv, da man har vist sig fra en
side, der ikke stemmer overens med ens sande jeg. Dette forekommer ofte hos
spiseforstyrrede.

Måske er voldsomme oplevelser først traumatiske, når der henover dem er stemplet
SKAM!” Citat Lars J. Sørensen

Vi har brug for trygge rammer og kærlige omgivelser i forholdet til og sammen med andre
mennesker.
Når vi som skamramt står og ikke kan finde skoven for bare træer og hele tiden hører den indre
kritiker tale – du er ikke god nok, ikke værd at elske, så er Troen, Håbet og de Kærlige øjne stærke
nok til at tage os selv i hånden og vise os vejen ud gennem skammens rædsler, men vi kan ikke gøre det alene.


Hvis du på nogen måde kan nikke genkendende til ovenstående så fortvivl ikke, der er en vej ud.
Jeg har redskaber til at hjælpe dig ud af denne nedbrydende tilstand, du bestemmer selv
hvornår det skal være, det kræver vilje til at kigge indad for at finde vejen ud.

 

Bestil tid hos bodil@free-mind.dk eller sms/ring på  tlf. 23403818