Stress

Stress set ud fra et alternativ og holistisk perspektiv, er en tilstand – ikke en diagnose – en tilstand der beskriver en psykisk belastning. Vi som personer kan blive belastede af stress når vi har oplevelsen af at vore egne eller omgivelsernes krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed føle vores eksistens og velbefindende bliver truet.

Stress er desværre ved at være mere eller mindre normal tilstand end unormal tilstand i vores hverdag – arbejdsplads, miljø og samfund i dag.

Når vi føler stress, handler det om ubalance mellem det, man føler man bør kunne, og det man føler, man rent faktisk kan, og derved optaget af at tænke,

hvis tankerne tager over… kan der startes en ond spiral.      

                       

Stimulerende tanker skaber stimulerende kemikalier…giftige tanker skaber giftige kemikalier, forstået på denne måde…

Sindet består af to uafhængige elementer, der arbejder sammen.

Det er det bevidste sind og det underbevidste sind.

Det bevidste sind, den seneste udvikling af hjernen, er det kreative sind. Når det bevidste sind er optaget af at tænke, tager underbevidstheden automatisk over. Så når dit bevidste sind er optaget, udfører din underbevidsthed de sysler, du er igang med … går kører bil, taler m en anden person, støvsuger ect.. Dertil behøver du ikke dit bevidste sind. Du har allerede programmer der kan gøre de ting i underbevisdtheden.

Vi mennesker er som en svamp de første 7 år af vores liv, her danner vi en hukommelse, liggende i underbevidstheden, som kan ende med vi ser os selv i verden omkring os, som om vi eksempelvis stadig er 4 år gamle i omgivelser med konflikter traumer osv…Når vi kigger på verden bruger vi faktisk underbevidstheden, og kan i stresset tilstand skabe giftige kemikalier grundet underbevidstheden.

                                            

Fysisk stress … ulykker, kvæstelser, fald, traumer

Kemisk stress … som bakterie og vira hormoner og fødevare, tungmetaller hangovers og eftervirkninger samt blodsukkerniveau

Følelsesmæssig stress … familietragedier eller tab, job eller penge. Alle de ting der bringer vores hjerne og krop ud af balance!

 

Se dine stressfaktorer som en portal/åbning der viser dig hvad du skal tage dig af.

 Når vi belastes af et for stort arbejds- eller følelsespres, vedvarende bekymringer eller konflikter på arbejdspladsen, reagerer kroppen med en fysiologisk stressrespons. Den kan sætte kroppen i alarmberedskab, kamp/flugt tilstand, og risikerer over tid at udmatte kroppen.

Kroppen reagerer som om det er en livstruende situation. Grundlæggende er det en biologisk reaktion hos både dyr og mennesker, der hjælper med at håndtere farlige situationer og udfordringer. Du frigiver stresshormonerne kortisol adrenalin, noradrenalin ind i systemet ved at flygte fra problemer. Der mobiliseres fedt og sukker, som gør at hjerne og muskel er klar til at bruge en stor mængde energi på kort tid  Så hvis du hele tiden flygter fra at stå ansigt til ansigt med en tiger, chefen, dumpe til eksamen, censors blik, dominerende ægtefælle ovs. mobilisere du per definition ressourcer fra din tarm, fra dit forebyggende system, fra dit immunsystem, fra dit højre hjernecenter, og anbringer energien i dine muskler for at kæmpe for dit liv. Det betyder at din hukommelse ikke er særlig god, din koncentration er svækket. Du kan ikke fordøje din mad ordentlig eller eliminere giftstoffer ordentlig, så dit immunsystem er kompromitteret. Kronisk hele tiden.

Stresshormoner hæmmer immunsystemet!

Hvis vi billedlig ser situationen for os, flygt eller kæmp for der kommer en tiger, er den fysiologiske reaktion en livsvigtig aktivering af vores alarmberedskab når vi skal præstere ekstraordinært. Vedbliver denne tilstand i kroppen gennem længere tid, kan det have en alvorlig negativ indvirkning på krop og psyke

En overbelastning af stress kan vise sig i forskellige udtryk og opleves forskellig fra person til person, herunder nogle af de kognitive, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symtomer: 

Kognitive: Følsomhed overfor lys og lyd, Koncentrationsbesvær, Manglende overblik, Hukommelsesbesvær, Mentale blakouts

Fysiske: Hovedpine, Hjertebanken, Trykken for brystet, Fordøjelsesproblemer, Synsbesvær, Eksem, Uforklarlige smerter i koppen.

Psykiske: Vrede, Ligegyldighed, Tristhed, Angst, Lavt selvværd, Tankemylder Skam, konstant bekymring.

Adfærdsmæssige: Stort forbrug af stimulanser og mad, Ingen eller lidt interesse for vante gøremål, Passiv, Søvnproblemer, Ligegyldighed, Manglende appetit, Hektisk tale og aktivitet.

 

Spørg om hjælp!

altid til lægen og få tjekket din almene helbredstilstand!

Der er mange måder at overkomme stress og anden sygdom, kun nogle få af dem er fysiske – ændring af kost/tilskud og mere motion, resten er mental, følelsesmæssig og sjæleligt arbejde.

Bestil tid hos bodil@free-mind.dk eller sms/ring tlf. 23403818