Hvorfor snakken om følelser

Hvorfor er dét vi føler så vigtigt?

Rent evolutionsmæssigt er der et helt klart formål med vore følelser, de guider os nemlig til at gøre eller sige det, der sikre vores overlevelse. De påvirker og former til dels den måde, hvorpå vi forstår og omgås hinanden og virkeligheden i det hele taget.

Følelser er sindstilstande, vitale for vort sociale samliv og mentale sundhed. Billedlig talt udgør de det bærende element i menneskets psyke, det som ”tænder” os når vi for eksempel står over for en trussel, føler vi vrede, der ansporer os til at forsvare os selv. Når vi bliver kede af det, opsøger vi andre for at få omsorg og hjælp. Føler vi selvtillid, er vi ofte åbne for nye tiltag føler os sikre, nysgerrige og stærke. Vi er ikke vore følelser og tanker, men vi har følelser og tanker.

Hvis vi kigger på vores følelser er der 3 essentielle, yderst vigtige følelser der fortæller den egentlige sandhed om os, som individ, det vi trives og vokser i.

Frihed – Fred – Accept 

kan også beskrives som positive følelser ved tilfredsstillede behov såsom: kærlig – engageret – begejstret – inspireret – taknemlig -glad osv.

Men ofte bliver vi taget som gidsler af vore følelser, grebet af situationer i livet, hverdagen eller på arbejdspladsen som får vi mennesker til at reagere negativt.

Stolthed – Vrede –  Begær – Frygt – Ked af det hed

er alle følelser, som kan opstå ved utilfredsstillende behov såsom: bange – anspændt – sårbar – forvirret – urolig- smerte osv.

Vi skal være opmærksomme på at vi nogle gange tolker andres adfærd og virkelighed fordi vi selv er sårede, derved bliver det ikke ens egen følelse men en fortolkning af følelsen.

Eksempel: jeg føler mig afvist – forladt – intimideret – manipuleret – svigtet – taget for givet – nedgjort osv.

Alle er vi kun mennesker med forskellige baggrundshistorier, hvor vi i vores egen verden med diverse lidelser, forfærdelse og smerter, kan forårsage store følelsesmæssige udsving, der så leder os i et hamsterhjul af tanker og derved komme længere og længere væk fra følelsen inde i os selv.

Det er her Mindfulness kommer ind i billedet –at blive mindful er et stærkt redskab – et redskab der hjælper os til forstå hvad der sker når vi føler det vi føler, ligeledes forstå hvad der sker når vi tænker det vi tænker. Med mindfulness kan vi vælge det der gør os stærke og giver os kræfter og energi, vælge at give slip på gamle vaner vi har været så tro overfor men ikke længere behøver, dét der har forvoldt så meget smerte i livet, acceptere dét som er sket fordi det er sket, men fremadrettet være mindful tage din tid til at mærke, tænke for så at svare eller handle, det er frihed.

Terapi kan hjælpe dig med at udrede og bevidstgøre det følelsesmæssige forsvar og følelserne bag, så du kan se og leve dit liv mere levende og frit.